Đã hoàn thành

website alert and notification system

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chirip27 với giá $88 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

[url removed, login to view] a website notification / alert system - see the example on [url removed, login to view]

[url removed, login to view] the notification dialogue as shown in the document

[url removed, login to view] we update the website , we should be able to send alerts to pc and mobile devices who have agreed to receive notifications.

[url removed, login to view] notification should resemble the notifications we receive from facebook on our mobiles like a message which passed on top of the mobile screen.

[url removed, login to view] do send such notifications and when you accept you can see and know what we require

[url removed, login to view] should be able to collect records of all guys who are receiving alerts

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online