Đã Đóng

Website and app possibly

Build a website for basic drawings/detentions and calculations.

Basic Mobile friendly with option to turn/save simple drawings as pdf at the end.

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web, HTML, Mobile App Development, Kĩ thuật, Web Development, Website Build

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #33694923

80 freelancer chào giá trung bình$2595 cho công việc này

(120 Nhận xét)
9.9
(776 Nhận xét)
9.4
(493 Nhận xét)
9.1
(1038 Nhận xét)
9.4
(405 Nhận xét)
9.0
(67 Nhận xét)
8.5
(222 Nhận xét)
9.0
(211 Nhận xét)
8.9
(157 Nhận xét)
8.8
(723 Nhận xét)
9.0
(576 Nhận xét)
8.9
(284 Nhận xét)
8.5
(133 Nhận xét)
8.9
(393 Nhận xét)
8.9
(93 Nhận xét)
8.6
(411 Nhận xét)
8.8
(238 Nhận xét)
8.3
(475 Nhận xét)
8.4
(379 Nhận xét)
8.6
(199 Nhận xét)
8.8