Đã Hủy

Làm website cashback

Mình cần làm 1 site cashback nhỏ cho amazon, ebay, aliexpress (retailers) và accesstrade (network).

Yêu cầu:

- Cho phép chỉnh % cashback

- Tự động cập nhật click, order của member thông qua API. Khi conversion được hết pending ở affiliate account thì khoản cashback tương ứng ở tài khoản member tự động chuyển từ pending sang payable.

- Giao diện đơn giản, gọn nhẹ, không cần làm app

Kĩ năng: API, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bien Hoa, Vietnam

ID dự án: #17747277

2 freelancer chào giá trung bình$555 cho công việc này

graphicaa

Hello, I have a few questions about your project. Please send me a message so that we can discuss more. Thanks, Gopal

$555 USD trong 10 ngày
(619 Nhận xét)
8.9
havuilchavuilc

Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!! Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!! Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!! Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!!

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0