Làm website cashback

Đã Hủy Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Mình cần làm 1 site cashback nhỏ cho amazon, ebay, aliexpress (retailers) và accesstrade (network).

Yêu cầu:

- Cho phép chỉnh % cashback

- Tự động cập nhật click, order của member thông qua API. Khi conversion được hết pending ở affiliate account thì khoản cashback tương ứng ở tài khoản member tự động chuyển từ pending sang payable.

- Giao diện đơn giản, gọn nhẹ, không cần làm app

API PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #17747277

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$555 cho công việc này

graphicaa

Hello, I have a few questions about your project. Please send me a message so that we can discuss more. Thanks, Gopal

$555 USD trong 10 ngày
(619 Nhận xét)
8.9
havuilchavuilc

Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!! Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!! Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!! Chưa có ai làm thì liên hệ mình nhé.!!!

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0