website editing php/css

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

Project

---------------

[url removed, login to view] to make this 100% right to left and not harm the functionality in all platforms .

smart phones and all web browsers .

2. divide the parts of the site to php includes (menu,sharing,content) .

in each page I would only like to enter the content and the rest should be included using PHP .

[url removed, login to view] hide the search box on top of menu .

[url removed, login to view] a way to embeded a you tube video so it can be viewed on full screen mode and behave excatly like

watching a youtube site on smartphone .

[url removed, login to view] the sharing link working(fb....)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online