Đã hoàn thành

website editing php/css

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vicky1234sharma với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Project

---------------

[url removed, login to view] to make this 100% right to left and not harm the functionality in all platforms .

smart phones and all web browsers .

2. divide the parts of the site to php includes (menu,sharing,content) .

in each page I would only like to enter the content and the rest should be included using PHP .

[url removed, login to view] hide the search box on top of menu .

[url removed, login to view] a way to embeded a you tube video so it can be viewed on full screen mode and behave excatly like

watching a youtube site on smartphone .

[url removed, login to view] the sharing link working(fb....)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online