Đã Đóng

Xây dựng website game

5 freelancer chào giá trung bình$5500 cho công việc này

aistechnolabs

Greetings!! AIS Technolabs (Expert Game Developers) is a dedicated team with over 9 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. It’s really exciting that we have a similar kind of expertise and wo Thêm

$10000 USD trong 30 ngày
(110 Nhận xét)
9.5
erashrafkamal

✅ I CAN START IMMEDIATELY ✅ ⭐⭐CASINO WEBSITE EXPERT ⭐⭐ Dear Client, I am an expert Full Stack Developer over 7 years of experience MEAN/MERN Stack especially doing gaming projects like CSGO DOTA2, Casino, Gambling,P Thêm

$5500 USD trong 45 ngày
(49 Nhận xét)
6.9
unity3dgiant

Hello sir please share your project details and i can start your game in unity game engine so please open chat to start it well.

$4000 USD trong 7 ngày
(89 Nhận xét)
6.9
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$5000 USD trong 30 ngày
(8 Nhận xét)
4.5
indaltech

Hello, I saw that you want to create a casino game.I will design and develop it for you as per your idea. I am experienced developer and i can work closely on your idea. I am honest and dedicated developer. We can talk Thêm

$3000 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0