Đã đóng

website modification - open to bidding

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $70 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

can you modify few things on my website is a peer to peer like mmm, so i want you to make it...

1) when any member provide help the profit should be reading instantly on daily bases

2) i want you to make it I can asign someone to pay to another member from the back office

3) and I want the testimony to show on the homepage which is present in members backoffice already

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online