Đang Thực Hiện

Website modification, php programmer needed

Hi, I need someone with good knowlegde of php. I will explain to you what needs to be done, if you are interested.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: php programmer website, be programmer, php modification, i need php programmer, Need Modification, need website modification, good website needs, need good programmer, php done, nexion , modification need, php programmer need, website website php, sphinks php, programmer php needed, php website modification, explain php, need good php programmer, programmer need website, needs programmer

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) amsterdam, Netherlands

ID dự án: #57421

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

Sphinks

Hello! I can do it! Sphinks!

$80 USD trong 2 ngày
(88 Nhận xét)
6.6