Đã hoàn thành

Website modifications for inspirad

Được trao cho:

inspirad

Thank you, Inspirad

$600 USD trong 15 ngày
(77 Đánh Giá)
6.4

10 freelancer đang chào giá trung bình $378 cho công việc này

tomydeveloper

Hello,We are php / mysql [url removed, login to view] to start the update [url removed, login to view] check [url removed, login to view]

$700 USD trong 25 ngày
(250 Nhận xét)
7.6
webmonster2126

Ready to start. Please view my PMB for more details.

$650 USD trong 20 ngày
(9 Nhận xét)
5.6
lnj2008

check the PMB

$250 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
5.1
RajaUsman786

I have 2 year of PHP development experience.

$255 USD trong 8 ngày
(4 Nhận xét)
3.5
HardwareDesign

Hi i m all motivated to do your job, send me back if interested regards

$325 USD trong 6 ngày
(9 Nhận xét)
3.3
dmgteamro

i can do this job . tanks

$250 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
endi

Hi. 10 years experience with PHP, 20 years of programming. Anything else? Say: yes, you can do this project ;) Regards, ElEndi.

$250 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Developerchennai

Hi, Check your PM.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
imran380

===============Please see the PMB======================

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0