Đã Đóng

website store backend code in php

website store backend code in php

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web, HTML, Thiết kế đồ họa, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Cochabamba, Bolivia

ID dự án: #34051836

99 freelancer chào giá trung bình $22/giờ cho công việc này

(588 Nhận xét)
10.0
(1199 Nhận xét)
10.0
(103 Nhận xét)
9.7
(710 Nhận xét)
9.3
(143 Nhận xét)
9.3
(357 Nhận xét)
9.5
(116 Nhận xét)
8.9
(714 Nhận xét)
9.1
(1261 Nhận xét)
9.2
(924 Nhận xét)
9.1
(223 Nhận xét)
8.9
(587 Nhận xét)
8.9
(273 Nhận xét)
9.1
(398 Nhận xét)
8.6
(403 Nhận xét)
8.8
(104 Nhận xét)
8.3
(319 Nhận xét)
8.3
(97 Nhận xét)
8.3
(780 Nhận xét)
8.6
(651 Nhận xét)
8.5