Đã đóng

website thumbnails

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $73 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

i have two photos who need a BLACK background..thiese are going to be SMALL thumbnails on a website..so they these photos need to match the other jpg i included so you can see how they need to match.

[url removed, login to view] shot needs black back ground

[url removed, login to view] shot needs blcak background

[url removed, login to view] these head shots will go (sample on the site for you to match)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online