Đã đóng

website trojan and indexing

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €116 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

hello,

I have a wordpress website www.citrongarage.sk. This site has been hacked few months ago. I have deleted all files from my FTP and created the new site with new login on new hosting from older backup.

Now suddenly when I log in to my website, my antivirus software showing that there is some TROJAN on my site. Also my site is indexed really strange way, when I type into google:

site: [url removed, login to view]

I can see that my website is now linked to bunch of really strange websites located in asia or with adult content.

Need to fix this urgently. Thank you for the proposals..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online