Đã đóng

website with laravel

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2076 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am currently building a website using Laravel, but need some help with building a connection to the database and getting tables to read off the database and dynamic charts to read off the database.

I need this project to be done as soon as possible and would appreciate some help, ideally someone based in Canberra, in getting it done and at the same time building some knowledge on using laravel as what I know so far, I know by watching laracasts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online