Chỉnh sửa webssite code Laravel - Source code mua trên [login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần 1 bạn làm về code Laravel để giúp tôi bổ sung 1 số nội dung trên trang web code bằng Laravel source code full mua trên [login to view URL]

Hiện tại tôi đã upload code lên tại demo: [login to view URL]

Link code trên Codecanyon: [login to view URL]

Nếu bạn có thể giúp tôi vui lòng liên lạc.

Xin cảm ơn

HTML Laravel PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #16146832

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₫4638889 cho công việc này

ervivekit

Hi there - My name is Vivek. I’ve read your brief and can see that you’d like to build a Edit laravel code. I have 6 years experience in designing and developing . I am highly qualified for this project and would lo Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(54 Nhận xét)
4.9