Đã hoàn thành

woocommerce shipping set up

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manzoor1256 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need the shipping set up copied from this site "[url removed, login to view]", including shipping calculator fields and drop downs. I have the towns on a txt file.

Copied to this address. "[url removed, login to view]".

One difference is that orders for mainland UK £50 or over is free.

You should know woocommerce before bidding.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online