Đang Thực Hiện

Wordpress blog page customisation

We are adding a blog to a web site using wordpress and would like wordpress files (front end) to be customised (header and footer) to match the rest of the web site for consistency.

Further details available on request.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: wordpress details, match page, blog web, wordpress], wordpress header, wordpress c, web wordpress, like page, eugeneb, web page consistency, blog|, customised, wordpress page header, page footer, rest request, consistency, blog web page, wordpress files, web page request, front end wordpress, header blog, wordpress front, details page, web site wordpress, blog page wordpress

Về Bên Thuê:
( 153 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #32135

Đã trao cho:

EugeneB

Please check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

PatrickDev

Should be no problem, please send me the details via PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(29 Đánh Giá)
4.4