Wordpress expert - 02/05/2018 02:56 EDT

Đã Hủy Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Cần làm việc lâu dài với chuyên gia về php và wordpress, là người Việt Nam hoặc nói được tiếng Việt,

ai đủ tự tin xin mời bid nhé.

Thanks

CSS HTML PHP Thiết kế trang web WordPress

ID dự án: #16858552

Về dự án

20 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

20 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

anushriimathur

Tôi tự tin cho công việc này. Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế và phát triển web. Tôi đã tạo thêm 200 trang web trong WordPress. Để thảo luận thêm, vui lòng bắt đầu trò chuyện. Hy vọng cho một phản ứng tích Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(228 Nhận xét)
7.4
bhunesh160

Greetings! I have more than 5 years of experience in web designing development theme customizationa responsive etc I provide solutions for companies or individuals interested in outsourcing their development ne Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(104 Nhận xét)
5.9
ashutoshkumar28

I am an expert Website Designer and Developer with 3+ years of experience. I am not one of those who claims to be an all-rounder bydoing web design, development with SEO. I am the one who designs and develops SEO frien Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(31 Nhận xét)
5.6
Shweta590

I am a PHP developer having 4 years of experience. I have built many websites and web apps in PHP framework and CMS. All my websites and web apps are screen responsive and user friendly. I can do any kind of small ta Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
5.1
jayesh793

Its my pleasure to associate with you on this project! We can work together for long term in reagards to this project. - Project base - Hour based - weekly base - Monthly base Our work cycle : Analysi Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(32 Nhận xét)
5.2
nehulagrawal05

I am ready.. I am ready... I am ready... I am ready.. I am ready... I am ready... I am ready.. I am ready... I am ready...

$10 USD trong 1 ngày
(21 Nhận xét)
4.4
maxnetservices

Hello,I hope you doing fine I am ready to start right away Can you please provide your detailed requirements? I have 5+ years of experience in asp, asp.net, php, wordpress and many other CMS and Frameworks. regards Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.9