Tạo Wordpress Template

Đã Đóng Đã đăng vào May 20, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi có thể tạo custom template, plugin cho các trang sử dụng mã nguồn mở như Opencart, Wordpress hay Joomla. Ngoài ra, tôi còn có thể sử dụng tốt CSS,Bootstrap để nâng tầm hiệu suất trang web

CSS HTML Open Cart PHP WordPress

ID dự án: #7707889

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa Jun 26, 2015 đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$484 cho công việc này

aqualeafitsolpl

A proposal has not yet been provided

$526 USD trong 10 ngày
(64 Nhận xét)
6.9
sapotacorp

A proposal has not yet been provided

$526 USD trong 10 ngày
(144 Nhận xét)
6.2
aamitsaxenaa1

hi , i am ready to work with you on least amount while giving you better quality then any other one !! the reason is just to create a long term realtions with you and your organization !! i am having more then Thêm

$250 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
0.0