Đã hoàn thành

work fo urmate

Được trao cho:

£100 GBP trong 3 ngày
(366 Đánh Giá)
6.8

5 freelancer đang chào giá trung bình £120 cho công việc này

£150 GBP trong 3 ngày
(27 Nhận xét)
5.6
£50 GBP trong 3 ngày
(41 Nhận xét)
5.0
richardnguyen46

-------------------------------Professional Programmer! Best Result in Time!------------------------------ Relevant Skills and Experience Dear sir. I read your project description very carefully. I've really rich expe Thêm

£150 GBP trong 3 ngày
(11 Nhận xét)
4.5
£150 GBP trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
4.3