Đã đóng

would like to add custom content from my CPT to the WordPress admin dashboard so that i can have a quick overview

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1402 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I created CPT's with the pods plugin. I would like to add custom content from my CPT to the WordPress admin dashboard so that i can have a quick over view of the worked that was created. Example, my application creates Jobs for works, which has a few job status (booked, to be invoiced, on hold ect )

I want to display these Job status in the admin on the dashboard.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online