Còn mở

would like to add custom content from my CPT to the WordPress admin dashboard so that i can have a quick overview

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R1422 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I created CPT's with the pods plugin. I would like to add custom content from my CPT to the WordPress admin dashboard so that i can have a quick over view of the worked that was created. Example, my application creates Jobs for works, which has a few job status (booked, to be invoiced, on hold ect )

I want to display these Job status in the admin on the dashboard.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online