Đã đóng

I would like to hire an App Developer

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1437 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

App developer needed for internal app development using Office 365 Power Apps. Basic database and result collation. O365 already integrated with corporate systems. Customer Experience / Contact Centre environment - initial project designed to support form capture of manual customer interaction evaluations.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online