Đã đóng

I would like to hire an App Developer

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1207 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need a mobile site. I would like it designed and built. need a mobile day to day related to cars industry/ maintenance program + guidance with frequent stops+ gas consumption + road assistance + collision assistance + deals ads + transfer info via BT to media.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online