Đã hoàn thành

I would like to hire an Article Writer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Haaly với giá $164 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Hello:

I'm the General Coordinator at a School in Colombia. I have 4 students that are going to participate at an international competition, and I'm looking for a writer that can write the script they have to say at one the competitions: Key Note Presentation.

I will attach the information about the competition.

Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online