Đã hoàn thành

I would like to hire an Article Writer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi coolwriter30 với giá $155 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

It will be a free giveaway report/booklet titled 7 BIG MISTAKES THAT COULD RUIN YOUR HOLIDAY ADVENTURE IN TODAYS VOLATILE TRAVEL MARKET. Its to gain contacts for marketing our travel biz Indochine Unique Journeys. There is a lot usable info on this site.

I have blog post I have written based on these mistakes so the research is almost done for you. I have suggested titles for each mistake. I want the writing be powerful and suggestive without going over the top. Each mistake needs expanding on a little more. I want it to be of value so +20 pages I think. I need it within 5 days please

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online