Đã đóng

I would like to hire a Blogger

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹8173 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We are a Global Leadership Publishing magazine in search for talented and interesting blog writers. Currently, we are looking for bloggers on monthly basis with up to 10,000 rupees as their allowance.

Bloggers will be allowed to write blog posts and blog articles in the business ecosystem and ONLY in business perspectives. Entrepreneurship, Start up culture etc are some other fields where the blogger can write about.

If the performance is deemed satisfactory, the particular person may be allocated handling social media content responsibilities with a higher pay grade

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online