Đã hoàn thành

I would like to hire a Blogger

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fieldsjesse với giá $155 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

we are [url removed, login to view] we would like blogs written with key words to improve our seo and get to the first page we are pawnbrokers based in beverly hills. we would like weekly blogs about different subjects within the jewelry market, vintage jewelry cartier rolex to mention just a few

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online