Đã đóng

I would like to hire a Blogger

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $117 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I am an online shop selling toxin free/organic/natural Australian made / owned products for cleaning/beauty/wellness etc

I am after a blogger to write blogs weekly regarding things such as how to detox the home and start using toxin free products , product reviews , why natural alternatives are better than standard supermarket chemical products etc

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online