Đã hoàn thành

I would like to hire a Blogger

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Vanessa350 với giá $50 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I am a cloud based accounting firm located on the boarder of vic & nsw. I am wanting blogs written about tax advice, benefits of using an accountant, financial planning matters, superannuation, bookkeeping, cloud based software, xero. If someone can write great sound technical articles in lamens terms that would be great only needs to 300-400 words each and contain technical content with key search words for SEO purposes.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online