I would like to hire a Blogger

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I am a cloud based accounting firm located on the boarder of vic & nsw. I am wanting blogs written about tax advice, benefits of using an accountant, financial planning matters, superannuation, bookkeeping, cloud based software, xero. If someone can write great sound technical articles in lamens terms that would be great only needs to 300-400 words each and contain technical content with key search words for SEO purposes.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online