Còn mở

I would like to hire a Blogger

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $36 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need someone to write some boggles so my products on Shopify will start getting some traffic. We sell handmade kids felt play masks, dog bandanas, ect...also anything vinyl, from lighted glass blocks to car decals.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online