Còn mở

I would like to hire a Blogger

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $130 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I'd like to hire a computer programmer to design a blog for me. This future blog is going to showcase my weight loss progress to others who are struggling with dieting and exercising.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online