I would like to hire a Book Writer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

The project entails a recollection of an actual aviation accident. The project shall collate the experiences, point of views and facts of the various agencies, before during and after the event. The project should also capture the background of the individuals as part of the storyline, providing intimate accounts and relevant association for teh actions taken.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online