Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã được trao cho raihafeez006 với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Would like someone to code a script so that when individuals are posting on rumbletalk that i would get a pop up message.

I can run any browser so whatever format works for you. I dont want someone who needs to spend hours understanding rumbletalk.

Please give me a firm cost on the total to develop this.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online