Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $137 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

For Pakistani Only...

Actually this is the work of UK based company and i am managing this program website. so i want a developer who can work on any coding language php or etc.

the program is currently working fine but i want a programmer who can continue work on this running program. and maintain this site. also whenever extra work is require on site so he should do this work.

just check and ask about this program if you are good designer and developer programer.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online