Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £201 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I want to improve my website shop functionality. It's a very small startup so I'm looking for a low cost option. but quotes and options would be welcomed.

The usability is terrible presently. I have a Paypal option but am unable to include all the fields for one purchase in a single button so have had to include lots of buttons. And a super long form if you can't pay by Paypal.

The form needs improving too so only the relevant fields pop up based on your order.

I'm hoping this would be a couple of hours work but would like suggestions on what you can do.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online