Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1222 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We require a program to present our research data. This requires us to present a map of the human head (ideally 3D), which indicates the surgical sites of a sample of approximately 200 participants. The map would be used as a case conference to illustrate what surgical sites are the most common in our sample. For example, it would look like a rainfall map, except of the human head.

We would like the ability to draw the surgical site of each patient, and for the program to compile the data onto one 'head map'

We need this completed ASAP.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online