Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $188 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

There is a website ([url removed, login to view]) that is not mine. It contains reviews by customers, and I'd like to see which products have the most reviews. That's it. Let's say that if it has 50 reviews or more I'd like to know the name. I just want a list. I don't even want to run the search in the future. Can you help? I imagine that with the right tools this should be a quick thing to run in the background for someone. Any takers?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online