Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $209 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Please only contact if you live in Sydney, Australia (I would like to have lessons in person).

I am doing postgraduate research and as part of my project I would like to learn how to automate the scraping of online text. I am looking for someone to give me a crash course (3 hours approximately) to learn how to use something like Webharvest http://web-harvest.sourceforge.net.

I live in Kensington, Sydney. I would prefer to meet in person for the tutoring rather than conduct it online. Please only contact if you live in Sydney, Australia. Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online