Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr3193 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr1600 - kr4800 SEK
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hello, i want a program that can translate and store information coming from another application.

The application is a pokerclient and the information is handhistories

On most pokerclients when you play poker each pokerhand you play generate a unique textfile called a handhistory. This textfile contains information describing the actions that took place during a hand. View the first picture i provide which is an exampel of what a handhistory textfile lookslike

Problem Discription:

The reason i need help is because one of the pokerclients store handhistories in picture format instead of a textfile. Also it doesnt automatically save each handhistory instead you have to manually choose to save them each time.

What the program needs to do:

The program needs to store each handhistory automatically and translate it from picture format to text. I give an exampel of this in the pictures i provide

is stored on your localmachine and it makes it possible for third party applications to keep track of your winnings or loses that is saved on your local machine

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online