Đã đóng

I would like to hire a Coder

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $186 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need you to develop a plugin for WordPress. I would like this software to be developed using PHP.

It will be a private plugin that has live streaming capability. With live chat, video and using the myCRED plugin also.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online