Đã đóng

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €43 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We are Simply Organic SL a company that sells growing medium, and adding product lines.

Our focus is the Natural & Sustainable ways.

We look for soluciones in this direction.

This is not a a one time affair, it is a possibility to work with us on a continuous basis.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online