Đã hoàn thành

I would like to hire a Copy Typer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DdHardy với giá $70 CAD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have 15 pages of handwriting that I need to be typed into word - I would like a 5 day turnaround

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online