Còn mở

I would like to hire a Copy Typer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1183 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Want one typist to type 26 pages document in Micro soft word within one day time

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online