Đã đóng

I would like to hire a Copywriter

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need an expert to help me create an Amazon add (the min.5 bullets and product description) for a spots cotton bag that is used to carry your mat to the gym. It has two pouches with a zipper pocket in each pouch where you can keep you phone, wallet, keys etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online