Đã đóng

I would like to hire a Copywriter

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $133 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I need you to write a catchy introduction for my website.

We are a landscape construction company called 'Retaining Canterbury' so we want to try and link in the 'Retaining' word into our introduction. The main points we want to get out to our potential customers is that we specialise in landscape construction and retaining walls. We are all about quality workmanship and using only the best materials and think it's very important to communicate well with our customers.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online