Đã đóng

I would like to hire an Editor

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9562 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Looking for an FCP video editor for editing talk show. We also have other projects to edit promos, documentaries etc.

We are a worldwide organization founded by enlightened master Paramahamsa Nithyananda. It is a spiritual non-profit organization working to spread meditation, yoga and teaching life solutions to people of all walks of life.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online