Đã đóng

I would like to hire an Engineer

Dự án này vừa được trao cho PaulJinadu với giá $20000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20000 - $50000 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online