Đã đóng

I would like to hire an Excel Expert

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23307 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I need a freelancer who is good in Advanced Excel, Dashboards, who will help me in making formats and streamline my existing report formats.

Should be based out of Delhi - NCR.

Need to spend a month in our campus / organization to help internal people.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online