I would like to hire an Excel Expert

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

Necesito poder realizar las siguientes acciones para el manejo de productos de crédito (1. créditos de consumo y créditos de libranza)

1. Inscripción de clientes

2. Simuladores de créditos de los 2 productos

3. historico de créditos

4. manejo de recaudos

5. manejo de desembolsos y garantias

6. base de datos de clientes.

7. Entre otros.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online