Đã đóng

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

My project is to capture the retail side of cooking gas to homes, where customers can get their cooking gas bottles ordered and supplied online.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online