I would like to hire a Freelance Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

مشروع الحماية الكترونية

لانو هجمات الهكر على المواقع الكترونية اصبحت متزايدة والتجارة الكترونية زادت

وهنا الجميع يريدون برامج لحماية اموالهم

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online