Đã đóng

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1707 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for a freelance developer to help me build a simple game in which I can Import 3ds max architectural models into and do vr walking tours. I look forward to hearing from you in regards to this. If you have any more questions feel free to email me.

Thanks,

Adam Bills

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online